Til Norges veterinærhøgskole
 
  

::  Forside
    Prøvetakingsrutiner
    Cytologi
    Referanseområder
    Priser
    Analyseinformasjon
    Metoder
    Tolking av prøvesvar
    Svarrutiner
    Omregningsfaktorer
    Bestilling av materiell
    Rekvisisjoner
    Om Sentrallaboratoriet
    Ansatte
    Kontakt oss
ÅPNINGSTIDER
15 mai – 14 sep:  08:00 – 15:00
15 sep – 14 mai:  08:00 – 15:45
LEV. FRIST
11:00
11:30
Sentrallaboratoriet er et klinisk patologisk service og forskningslaboratorium

I tillegg til høgskolens klinikker og forskningsmiljøer, betjener vi praktiserende veterinærer fra hele landet. Sentrallaboratoriet har et omfattende analysetilbud innen klinisk kjemi, endokrinologi, hematologi og cytologi. Vi har et unikt tilbud i Norge innen hematologi og cytologi. Moderne hematologiutstyr og kompetente morfologiske vurderinger gir våre rekvirenter en fullstendig hematologisk utredning. Sentrallaboratoriet har mer enn 10 års erfaring innen cytologi. Les mer...


Viktig beskjed til våre rekvirenter!

Sentrallaboratoriet beklager å måtte meddele at det har blitt bestemt at cytologisk diagnostikk av finnålsbiopsier og væsker ikke lenger kan tilbys ved laboratoriet.

Siste mulighet for innsending av cytologiske prøver er 15. juli 2016.

Sentrallaboratoriet vil fortsatt tilby hematologi med morfologisk vurdering, klinisk kjemi og endokrinologi og satser på å utvikle oss ytterligere på disse områdene.

Vi ser fram til et godt samarbeid videre og kommer tilbake med mer informasjon til høsten.

God sommer!


Sentrallaboratoriet har fått nytt telefonnummer og telefaxnummer

Vårt nye telefonnummer er (+47) 67 23 20 20 og telefaxnummer er (+47) 67 23 20 21


Nye analyser – Vit B12 og Folat

Analyse av vit B12 og folat kan være til hjelp for å differensiere lidelser i tynntarmen. Sammen med TLI kan folat og B12 også utfylle bildet ved en eksokrin pankreassvikt. Det er derfor mulig å rekvirere disse tre analysene i en egen profil til redusert pris. Se under analyseinformasjon for mer informasjon om disse analysene.

Folat er svært lysømfintlig og serum bør oppbevares mørkt og kjølig før analyse. Ved oppbevaring nedkjølt og mørkt er stabiliteten god inntil 4 dager. En stabilitetsundersøkelse vi har utført, viser at konsentrasjonen reduseres 20-50 % ved oppbevaring i romtemperatur og lyst i 1 - 4 døgn. Ved påvisning av lave konsentrasjoner må derfor oppbevaringsmåte og tid fra uttak til analyse tas med i vurderingen.


Hematologisk undersøkelse omfatter hematologisk analyse (Advia 2120) med morfologisk vurdering av innsendt fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk

Sentrallaboratoriet brukes nå i stor grad for å verifisere patologiske avvik registrert på klinikkens eget hematologiske analyseutstyr. Vi ser at kvaliteten på innsendte blodutstryk er blitt så god at vi nå kan inkludere morfologisk vurdering i vår hematologiprofil. Morfologisk vurdering av blodutstryk gir verdifull tilleggsinformasjoner når analyse av EDTA blodet gir resultater som indikerer unormale forhold.


Prisøkning

Av ulike grunner er det nå 3 år siden siste prisjustering, noe vi beklager. For å kompensere kostnadsøkningene i denne perioden øker prisene med 10 % i gjennomsnitt fra 1.1.2015. Vi vil i fremtiden justere prisene årlig. Se oppdaterte priser


Fra 1.januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Sentrallaboratoriet administrativt en del av NMBU,
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vi er fremdeles fysisk plassert på Adamstua, og har samme telefonnummer og e-postadresse. Vår offisielle postadresse er nå:

Sentrallaboratoriet
NMBU – Veterinærhøgskolen
Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo

Våre frankerte konvolutter adressert til Norges veterinærhøgskole kan fremdeles benyttes.


Revisjon av rutiner for binyrebarkutredning hos hund,
katt og hest

Deksametason er nå registrert til bruk på dyr som Dexadreson®vet (2 mg/mL). Dette preparatet kan brukes i utredningen av hyperadrenokortisisme/Cushing’s sykdom hos hund og katt. Siden konsentrasjonen av deksametason i Dexadreson®vet (2 mg/mL) er halvparten av det preparatet som hittil er benyttet, Fortecortin® (4 mg/mL), må fortynningen av deksametason som kreves i forbindelse denne testingen endres. NB! Fortecortin® kan fortsatt benyttes til disse testene.

 Last ned binyrebarkutredning for hund, katt og hest [374KB]


Insulinresistens og Metabolsk syndrom hos hest (EMS)

EMS karakteriseres av hyperinsulinemi (insulinresistens), fedme og risiko for å utvikle forfangenhet. Lidelsen har en genetisk disposisjon, og sees hyppigst hos ponnier og visse varmblods hesteraser.

Sentrallaboratoriet tilbyr en rekke hesteprofiler, også «Metabolsk syndrom» som inkluderer analysene: Insulin, Glukose, Fruktosamin, Triglyserider, GGT, Urea, Jern, SAA, og full hematologisk undersøkelse med differensialtelling av leukocytter.


FT4 og TSH kan nå også analyseres på katt

Profil 16: Thyroidea og Profil: 17 Thyroidea TSH gjelder nå også for katt


Diagnostikken for hypotyreose utvides med påvisning av antistoffer mot tyreoglobulin (TgAA)

Årsaken til hypotyreose hos hund er vanligvis en immunmediert tyroiditt. Påvisning av antistoffer mot tyreoglobulin hos en klinisk frisk (eutyroid) hund indikerer derfor en økt risiko for å utvikle hypotyreose på et senere stadium. Les mer om TgAA under analyseinformasjon.

Analyse for TgAA utføres i serum. Nødvendig prøvevolum er 0,3 mL.


TgAA


Akuttfaseproteiner SAA (hest, katt) og CRP (hund, gris)

Akuttfaseproteiner er proteiner som øker i serum hos pasienter i den akutte fasen av ulike inflammatoriske lidelser. CRP og SAA er nyttige analyser i tidlig diagnostikk og monitorering av behandlingseffekt ved infeksjoner og betennelser. CRP og SAA har vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet og reagerer raskere på en inflammasjon enn leukocytt tall og senkningsreaksjonen. Ved kroniske inflammatoriske sykdommer er det god korrelasjon mellom sykdomsaktivitet og nivået på disse akuttfaseproteinene.

Analyse for CRP og SAA utføres i serum. Nødvendig prøvevolum er 0,3 mL.

Rekvireres som enkeltanalyser eller i inflammasjonsprofil


Serum-protein elektroforese (SPE)

Sentrallaboratoriet har nå etablert en kapillær metode for serum-protein elektroforese (SPE) som i tillegg til informasjon om de ulike proteinfraksjonene for alle dyrearter (α1, α2, β1, β2, γ) gir et sikrere albumin resultat for storfe, småfe og gris. Sammen med måling av ulike akuttfase proteiner, og en hematologisk undersøkelse gir det gode muligheter for å utrede tilstander som karakteriseres av betennelse og/eller infeksjon.

Serum-protein elektroforese kan rekvireres som en enkeltanalyse for alle dyrearter (100,-), eller som en del av en profil for produksjonsdyr. Profil 5 og 6 (KU/SAU/GEIT) og Profil 7 og 8 (GRIS) er nå blitt utvidet med serum-protein elektroforese (SPE).